ve-may-bay-air-canada-11022020-8

Air Canada cập nhật quy định quá cảnh tại Hong Kong như sau:

Hồng Kông yêu cầu tất cả hành khách quá cảnh qua HKG phải làm xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72giờ trước khi đến HKG.

Các yêu cầu bắt buộc bao gồm:

– Phải là xét nghiệm PCR

– Giấy xác nhận kết quả phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung do phòng thí nghiệm hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe cấp có tên của hành khách khớp với tên trên vé để chứng minh rằng:

  1. Hành khách đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 trong vòng 72 giờ trước thời gian dự kiến ​​khởi hành đầu tiên.
  2. Xét nghiệm phải theo phương pháp PCR
  3. Kết quả xét nghiệm là âm tính  với COVID-19

– Nếu giấy xác nhận kết quả không phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung hoặc không chứa tất cả các thông tin trên, thì phải có một văn bản xác nhận bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung do phòng thí nghiệm hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe cấp có tên của hành khách khớp với tên trong vé và phải bao gồm tất cả các thông tin trên. Văn bản xác nhận này cần kèm với giấy xác nhận kết quả

– Tài liệu chứng minh bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung để chứng minh rằng phòng thí nghiệm hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe được công nhận ISO 15189 hoặc được công nhận hoặc phê duyệt bởi cơ quan liên quan của chính phủ nơi đặt phòng thí nghiệm hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe

Đăng ký nhận tin mới nhất từ Nacenopto