tin_16

tin_15

Đối tượng: Người Nước ngoài , người Malaysia là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật cao, lao động tay nghề cao, Nhà quản lý doanh nghiêp (Chuyên gia)

Hành khách tự chịu trách nhiệm về tính pháp lý, nội dung của tất cả loại Giấy tờ được cấp duyệt.

Malaysia Airlines  không chịu trách nhiệm về chi phí phát sinh trong trường hợp Giấy tờ không hợp pháp của Hành khách và Hành khách bị từ chối nhập cảnh tại Cửa khẩu

Đăng ký nhận tin mới nhất từ Nacenopto